Malmöboken Gå till historien

Gå till historien

Tolv vandringar för dig
som vill upptäcka Malmö

I tolv avsnitt presenteras vandringar på olika teman i tid och rum.
Här får du hjälp om du vill vandra i den medeltida staden eller leta
efter de danska spåren. Här möter du det mångreligiösa Malmö,
invandrarnas och kvinnornas stad.
Här får du tips på hur du kan gå i arbetarrörelsens spår, stadens
gröna rum och arkitekternas stad.Här kan du upptäcka viktiga
platser för kultur och musik. Här får du en möjlighet att upptäcka
Limhamn ur ett historiskt perspektiv.

Förhoppningsvis ska boken hjälpa dig att betrakta staden med
nya ögon, se annorlunda aspekter och spännande perspektiv.

Beställ boken16 författare med specialkunskaper

Boken är skriven av sexton författare som alla har specialkunskaper inom sina områden.

Detaljerade kartor och illustrationer

Den är riktligt illustrerad med bilder och teckningar. Varje vandring finns utritad på en karta."Det är svårt att tänka sig ett mer stimulerande sätt att upptäcka stadens historia än genom att följa i författarnas spår."

Bo Gentili på Malmö Stads hemsida.Redaktör: Roger Johansson. Medverkande författare: Åsa Andersson, Peter Aronsson, Fredrik Björk, Lars Berggren, Mats Greiff, Anna Holmberg, Roger Johansson, Rune Jönsson, Göran Larsson, Bodil Liljefors Persson, Johan Lundin, Petra Metz, Anders Reisnert, Anna Sundman Marknäs, Anette Tingström och Tyke Tykesson.

Utgiven av: Mezzo Media AB. Spångatan 1b, 211 44 Malmö. ISBN: 978-91-633-8584-1